บสย. Workshop แผนวิสาหกิจปี 2561-2565 -ตั้งธง การบริหารองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ  นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อเตรียมจัดทำแผนวิสาหกิจ 2561-2565 ตามกรอบ SEPA หัวข้อ “การบริหารองค์กรไปสู่ความยั่งยืน”...

ททท. นครสวรรค์ ย้อนตำนานเมืองบนโคกไม้เดน ยุคทวารวดี  8-9 ก.ค.นี้ -จัดงานตักบาตรด้วยเทียนโพธิ์แห่งเดียวในประเทศไทย

เมืองโบราณโคกไม้เดนหรืออีกชื่อหนึ่งว่าเมืองบนโคกไม้เดน น่าจะเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ที่คนสมัยก่อนเรียกกันว่า “เมืองบน” ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 (พ.ศ. 1000-1500) โดยมีลักษณะเป็นรูปรีคล้ายหอยสังข์ ขนาดยาวประมาณ 250 เมตร กว้าง 600 เมตร คล้ายเมืองกำแพงนครปฐม เมืองเสมาจังหวัดนครราชสีมา และเมืองพญาแร่จังหวัดชลบุรี เมืองโบราณเมืองบนแห่งนี้มีคูน้ำ-คันดินล้อมรอบ 3 ชั้น สภาพในปัจจุบันนั้น คูเมืองและกำแพงเมืองชั้นนอกบางส่วนถูกถนนสายเอเชียตัดผ่านทับไปบางตอน และบริเวณนอกเมือง...
[feature_slider]
[news_box display=”category” category=”8″ hc_title=”” count=”4″]
[news_box display=”category” category=”3″ hc_title=”” count=”4″]
[news_list display=”category” category=”4″ hc_title=””]
[news_box display=”category” category=”7″ hc_title=”” count=”3″]
[news_box display=”category” category=”5″ hc_title=”” count=”3″]
[news_box display=”category” category=”6″ hc_title=”” count=”3″]
[news_in_pics hc_title=””]