บสย. Workshop แผนวิสาหกิจปี 2561-2565 -ตั้งธง การบริหารองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

0
133

thumbnail_p1

 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ  นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อเตรียมจัดทำแผนวิสาหกิจ 2561-2565 ตามกรอบ SEPA หัวข้อ “การบริหารองค์กรไปสู่ความยั่งยืน” ภายใต้หลักการมุ่งสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องไปสู่วิสัยทัศน์องค์กรที่วางไว้ ได้แก่ “บสย. เป็นสถาบันแห่งชาติ เพื่อการค้ำประกันสินเชื่อ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาส่งเสริม SMEs ให้เข้าถึงแหล่งทุน” ซึ่งประกอบด้วย การดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งของภาครัฐที่ต้องการให้ บสย. ทำหน้าที่ช่วยเหลือ SMEs ที่ขาดความพร้อมในเรื่องหลักประกัน สามารถขอใช้ บสย. ทำหน้าที่ทดแทนหลักประกัน ขณะเดียวกันการทำหน้าที่ของ บสย. ส่งผลต่อโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบที่มากขึ้นของ SMEs

thumbnail_p2

 

นอกจากนี้ บทบาทหน้าที่ของ บสย. ช่วยสร้างความมั่นใจในการปล่อยกู้ให้กับสถาบันการเงิน การประชุมครั้งนี้ จะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของ บสย. พร้อมนำไปพัฒนาและต่อยอดการจัดทำแผนวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

Comments

comments